Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27
Rekonstrukce místní komunikace a schůzka se zhotovitelem stavby
28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9
Soukroma akce stodola - SALIX zavody
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


 

 

 

Pozvánka na Zábavný den pro seniory do Radslavic

Datum konání: 24. 8. 2023

Klub aktivních seniorů v Radslavicích a ČSS,z.s.- sportovně střelecký klub Radslavice

s finančním přispěním obce Radslavice pořádají

Zábavný den pro seniory - 24.8.2023 od 14:00 hod. na střelnici v Radslavicích.

Program: Střelba ze vzduchovky – soutěž tříčlenných družstev, další sportovní hry k pobavení, tombola.

Zájemci prosím hlaste svou účast u starostky Lenky Zbytovské na tel. č. 775198904.

Děkuji a zdravím

Lenka Zbytovská, starostka

 

hry KAS 2023 srpen Radslavice.pdf


Publikováno 31. 7. 2023 19:28

Projekt domácích ČOV - poslední možnost se přihlásit!!!!

Datum konání: 17. 7. 2023

Dobrý den,

v posledních dnech a týdnech jsem obešla všechny domy s písemnými souhlasy ohledně realizace domácích ČOV.

Pokud má někdo zájem a neobdržel souhlas k podpisu (nezastihla jsem nikoho v domě), anebo pokud někdo prozatím souhlas neodevzdal a má zájem se zapojit do projektu domácích ČOV, tak se prosím ozvěte (souhlas přinesu), anebo odevzdejte své podepsané souhlasy nejpozději do pondělí 17.7.2023 do 17 hodin do poštovní schránky obecního úřadu. 

Děkuji za pochopení 

Lenka Zbytovská, starostka

 


Publikováno 16. 7. 2023 11:03

Opatření proti vzniku požárů v období sucha

Dobrý den,

hejtman Olomouckého kraje vydal dne 12.7.2023 rozhodnutí, kterým vyhlašuje období sucha a zvýšeného nebezpečí vzniku požárů a činí opatření proti vzniku požárů:

zakazuje se:  

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. spalování hořlavých látek),
b) pálení klestu a zbytků po těžbě na lesních pozemcích,
c) používání pyrotechnických výrobků,
d) používání létajících přání, lampionů se světlem z otevřeného ohně a pochodní,
e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
f) jízda parní lokomotivou, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
g) spotřebovávání vody z umělých a přírodních nádrží určených jako zdroje požární vody k jiným účelům
než k hašení požárů.

 

Děkuji za pochopení

Lenka Zbytovská, starostka


Publikováno 12. 7. 2023 18:29

Uzavírka Kozlovice - Grymov - změna autobusových spojů, uzavírka silnice

Dobrý den,

informuji o plánované uzavírce silnice III/43413 u obce Přerov, MČ Kozlovice směr Grymov při akci „III/43413 propustek Kozlovice“ v termínu od 22. 6. 2023 do 29. 9. 2023. Přes obec Grymov nebude možné projíždět směrem na Přerov, bude se opravovat most před Kozlovicemi - zde bude umístěna závora. Objízdná trasa povede přes Radslavice, Sušice, Oldřichov..

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených autobusových linek 920515 a 920518, které budou vedeny následujícími objízdnými trasami:

Popis změn:

Linka 920515 a linka 920518 (spoje č. 11, 2, 12)

Spoje budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze zastávky Prosenice,cukrovar po silnici III/43415 s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Grymov,kaple – III/43415 do Radslavic (ul. Slaměníkova) – na silnici II/434 (ul. Přerovská) – po II/434 Přerov, MČ Kozlovice do stávající zastávky Přerov,Kozlovice,náves a dále ve svých trasách dle platných JŘ.

Zastávka Grymov,kaple nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 600 m dále na silnici III/43415 směr Radslavice k náhradním označníkům.

Linka 920518 (spoj č. 7) a linka 920523 (spoj č. 202)

Spoje nebudou zajišťovat obslužnost obce Grymov, ale budou vedeny objízdnou trasou ze zastávky Radslavice,náves po silnici II/434 přímo do Kozlovic do stávající zastávky Přerov,Kozlovice,náves a dále ve svých trasách dle platných JŘ.

Zastávka Grymov,kaple nebude těmito spoji obsluhována bez náhrady.

Děkujeme za pochopení

Lenka Zbytovská, starostka

 

priloha_1201872912_1_Situace.pdf


Publikováno 12. 6. 2023 18:30

Dovolená MUDr. Skřivánková Prosenice

Dovolená MUDr. Skřivánková

23.6. - 30.6.2023

Akutní případy ošetří     

MUDr Kremzer v Pavlovicích                    tel 581 791 013

 

Po 7 – 12 hod     14 – 18 hod

Ut 7 -  12 hod

St  7 -  12 hod  

Čt 7 -  12 hod

Pá 7 – 12 hod


Publikováno 12. 6. 2023 18:02

Hody 2023

Datum konání: 25. 6. 2023

Vážení občané,

Hody v Grymově se v roce 2023 budou konat v neděli 25.6.2023. Hudební skupina Moravská veselka bude obcházet domy od 8 hodin, začíná u Ptáčkových.

Od 9 hodin se bude konat mše v kapli sv. Jana Křtitele.

S pozdravem

Lenka Zbytovská, starostka


Publikováno 5. 6. 2023 18:46

Předhodový fotbalový turnaj 2023

Datum konání: 17. 6. 2023

Vážení občané,

zveme všechny na předhodový fotbalový turnaj, který se bude konat v sobotu dne 17.6.2023 ve sportovním areálu v Grymově.

Od 13 hodin bude probíhat turnaj dětí starší přípravky - TJ Sokol Újezdec, FC Želatovice, TJ Sokol Vlkoš.

Od 16 hodin bude probíhat turnaj dospělých z Grymova - zájemci se mohou hlásit!

S pozdravem

ZO Grymov 


Publikováno 5. 6. 2023 18:20

Pozvánka na den otevřených dveří Moravské zemědělské, a.s.

Datum konání: 23. 6. 2023 - 24. 6. 2023

Moravská zemědělská, akciová společnost srdečně zve na nultý ročník dne otevřených dveří, který se bude konat v termínu 23.6.-24.6.2023 v areálu firmy na adrese Grymovská 268, Prosenice. Zatímco páteční dopoledne bude vyhrazeno pro školy a školky z blízkého okolí, v odpoledních hodinách se brány otevřou široké veřejnosti, která si bude moci prohlédnout mechanizaci a dále bude k vidění prohlídka drobného domácí zvířectva, expozice rostlinné výroby, živočišné výroby a chmele. Pro děti i dospělé bude k dispozici bohatá nabídka atrakcí, občerstvení a možnost zakoupení některých regionálních produktů.

Den otevřených dveří TISK.pdf


Publikováno 5. 6. 2023 17:57

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 31.5.2023

Datum konání: 31. 5. 2023

O B E C N Í        Ú Ř A D     G R Y M O V

o z n a m u j e

termín konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Grymov

dne  31.5.2023 od 17:30 hod. na obecním úřadě

Program:

 1. Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
 2. Schválení programu
 3. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2022
 4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2022
 5. Schválení fúze Mikroregionu Lipensko, Mikroregionu Záhoří – Helfštýn a DSO Moravská brána
 6. Schválení podání žádosti o dotaci – MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora obnovy místních komunikací na akci „Rekonstrukce místní komunikace v obci Grymov“ na parc. č. 276/1, k. ú. Grymov
 7. Schválení Programu rozvoje obce na roky 2023-2033
 8. Schválení přijetí dotace z Olomouckého kraje na akci „Přechod pro chodce“
 9. Schválení přijetí dotace z Olomouckého kraje na akci „Čtenářský a čtecí koutek v knihovně“
 10. Schválení opravy štítů obecní stodoly
 11. Schválení nové smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru se společností EKO-KOM, a.s.
 12. Schválení koupě pozemku parc. č. 382, k. ú. Grymov
 13. Různé -    projekt domácích čistíren odpadních vod
 • předhodový turnaj v malé kopané
 • Hody
 • obnova polní cesty
 1. Diskuse
 2. Usnesení
 3. Závěr

Vyvěšeno:      22.5.2023                                                        starostka obce Grymov

Sňato:             31.5.2023                                                       Mgr. Lenka Zbytovská

 


Publikováno 22. 5. 2023 20:05

Očkování proti vzteklině

Datum konání: 26. 5. 2023

Dobrý den,

v pátek 26.5.2023 od 16:45 do 17:15 hodin bude paní MVDr. Miloslava Lakomá provádět očkování zvířat proti vzteklině.

Cena je 160,- Kč za očkování proti vzteklině a 350,- Kč za kompletní očkování.

S pozdravem

Lenka Zbytovská, starostka


Publikováno 22. 5. 2023 17:56