Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27
Rekonstrukce místní komunikace a schůzka se zhotovitelem stavby
28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9
Soukroma akce stodola - SALIX zavody
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


 

 

 

Úhrada vodného na OÚ Radslavice

Dobrý den,

na pokladně OÚ Radslavice lze hradit vodné za období 10/2023-3/2024 a to v úřední dny pondělí a středa do 6.5.2024. Pro bezhotovostní úhradu bude částka sdelena telefonicky nebo dotazem na email ucetni@radslavice.cz. Číslo účtu obce Radslavice:  1882953309/0800. Dekuji Lenka Zbytovska, starostka


Publikováno 24. 4. 2024 9:54

ZTRACENE KOTE

Dobry den, hleda se vetsi cca pulrocni kote, zihane, se zelenyma ocima. Je bojacne, proto prosim i pri zahlednuti kontaktujte majitele na tel. 604336856. Dekuji mockrat za pomoc a za ochotu. S pozdravem Lenka Zbytovska, starostka


Publikováno 18. 4. 2024 15:09

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 29.4.2024

O B E C N Í        Ú Ř A D     G R Y M O V

o z n a m u j e

termín konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Grymov

dne  29.4.2024 od 18:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

 Program:

 1. Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
 2. Schválení programu
 3. Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje
 4. Žádost o poskytnutí individuálního daru z rozpočtu obce Grymov pro Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
 5. Schválení smlouvy o finanční spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Moravská brána v souvislosti se zajištěním financování výdajů spojených s realizací projektu reg. č. CZ.05.01.05/XX/22_024/0000957 „Předcházení vzniku odpadů v DSO Moravská brána“ (vratné kelímky a nádobí)
 6. Různé
 7. Diskuse
 8. Usnesení
 9. Závěr

Vyvěšeno:      17.4.2024                                                        starostka obce Grymov

Sňato:             29.4.2024                                                       Mgr. Lenka Zbytovská

 


Publikováno 17. 4. 2024 19:38

ODEČET VODOMERU 2024

Datum konání: 12. 4. 2024

ODECET VODOMERU: Dobry den, zitra tj. v patek 12.4. bude probihat kontrola stavu vodomeru. Stav vodomeru prosim hlaste pani Rysankove, ktera bude cca od 11 obchazet jednotlive domy. Pokud nebudete doma, vyveste stav vodomeru na viditelnem miste, pripadne muzete nahlasit stav SMSkou na tel 775198904(starostka). Dekuji za spolupraci Lenka Zbytovska


Publikováno 11. 4. 2024 7:17

ŠTĚPKOVÁNÍ duben 2024

Vážení občané,

ke konci dubna bude v obci probíhat štěpkování, a to na dvou místech - na konci zahrady za obecním úřadem a na pozemku parc. č. 382 u Bečvy (vedle hřiště). Prosíme zájemce o štěpkování, aby větve ke štěpkování odkládali na těchto dvou místech do konce dubna.

Děkujeme za pochopení

S pozdravem

Lenka Zbytovská, starostka


Publikováno 8. 4. 2024 19:16

Svoz nebezpečného odpadu_Biopas

Datum konání: 18. 5. 2024

Svoz NO_Biopas.pdf


Publikováno 8. 4. 2024 19:02

Rekonstrukce místní komunikace na parc. č. 276/1 k. ú . Grymov - základní informace

Po několikaletých přípravách, domlouvání a několika žádostech o dotaci jsme se konečně dočkali realizace stavební akce „Rekonstrukce místní komunikace na parc. č. 276/1 v k. ú. Grymov“. Realizace této akce je finančně podpořena dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 50 % způsobilých výdajů.

Po provedení soutěže byla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby společností Strabag a.s., kdy celková cena díla činí 3.057.738,00 Kč vč. DPH.

Realizace bude zahájena 11.3.2024 a předpoklad ukončení je 28.4.2024, kdy v této době bude probíhat úplná uzavírka místní komunikace. Vlastníci zahrad, novostaveb a dalších pozemků musí proto počítat s tím, že nebude možné po cestě v tomto období projíždět, případně pouze dle dohody se zhotovitelem stavby a dle charakteru prováděných prací.

Místní komunikace bude dlouhá 250,69 metrů, široká 3,25 metrů, kdy v tomto jsou započteny i obrubníky o šířce 10 cm, povrh bude asfaltobetonový. Obrubníky budou zapuštěné. Samotná asfaltová cesta bude tedy široká 3 metry. V místě, kde je umístěn sloup vysokého napětí (u zahrady Svobodníků), bude komunikace zúžena na 2,50 metru a zde jsou obrubníky vyvýšené, aby nemohlo dojít k najetí příliš blízko ke sloupu. V rámci místní komunikace jsou plánovány dvě výhybny, kdy první výhybna je navržena o délce 12,0 m a komunikace je zde rozšířena na šířku 4,80 m a druhá výhybna je o délce 11,0 m a komunikace je zde rozšířena na šířku 6,0 m (v zatáčce).

Dešťové vody budou svedeny pomocí příčného a podélného spádu do okolních zatravněných ploch, kdy směr spádu je navržen do zeleně směrem k novostavbám. Navíc bude ve dvou úsecích umístěna podélná vsakovací drenáž o délce 20 metrů se štěrkodrtí.

Místní komunikace bude obousměrná, byť jednopruhová. Kvůli vyhýbání aut jsou na komunikaci umístěny popsané výhybny. Navržena rychlost dle projektu je zde 30 km/h.


Publikováno 24. 2. 2024 13:39

Rekonstrukce místní komunikace a schůzka se zhotovitelem stavby

Datum konání: 27. 2. 2024

Vážení občané,

od 11.3.2024 do 28.4.2024 bude probíhat rekonstrukce místní komunikace na parc. č. 276/1 v k.ú. Grymov (cesta za zahradami). V této době bude úplná uzavírka této místní komunikace, takže prosím počítejte s tím, že se tudy nebude dát projet auty apod.

V úterý 27.2.2024 od 16 hodin bude na místě samém schůzka s projektantem, na které mohou být vzneseny dotazy a připomínky ohledně realizace cesty. Kdo má nějaké dotazy, tak prosím přijďte.

Děkuji a zdravím

Lenka Zbytovská, starostka


Publikováno 23. 2. 2024 10:39

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 5.2.2024

Datum konání: 5. 2. 2024

O B E C N Í        Ú Ř A D     G R Y M O V

o z n a m u j e

termín konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Grymov

dne  5.2.2024 od 18:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Program:

 1. Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
 2. Schválení programu
 3. Schválení výběru dodavatele na akci „Rekonstrukce místní komunikace v obci Grymov na parc. č. 276/1“ a příslušné smlouvy o dílo
 4. Schválení výsledku veřejného projednání návrhu Územního plánu Grymov a důvodové zprávy
 5. Schválení Územního plánu Grymov formou opatření obecné povahy
 6. Schválení pořízení projektové dokumentace na výstavbu budovy pro umístění dětské skupiny a nového OÚ
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Usnesení
 10. Závěr

Vyvěšeno:      28.1.2024                                                        starostka obce Grymov

Sňato:             5.2.2024                                                         Mgr. Lenka Zbytovská


Publikováno 29. 1. 2024 17:47

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 12.12.2023

Datum konání: 12. 12. 2023

O B E C N Í        Ú Ř A D     G R Y M O V

o z n a m u j e

termín konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Grymov

dne  12.12.2023 od 17:30 hod. v obecní stodole

Program:

 1. Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
 2. Schválení programu
 3. Schválení rozpočtu obce Grymov pro rok 2024
 4. Schválení střednědobého výhledu obce Grymov pro roky 2025-2026
 5. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby na parc. č. 119/1, k. ú. Grymov
 6. Různé
 7. Diskuse
 8. Usnesení
 9. Závěr

 

Vyvěšeno:      4.12.2023                                                        starostka obce Grymov

Sňato:             12.12.2023                                                     Mgr. Lenka Zbytovská


Publikováno 4. 12. 2023 20:01