Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5
Soukromá akce stodola 5.7.2024
6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
Letní kino v Grymově pátek 26.7.2024 od 20:30 hodin
27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Grymov

2. Důvod a způsob založení

Obec Grymov (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Grymov
  Grymov č.27
  751 21 Prosenice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Grymov
  Grymov č.27,
  751 21 Prosenice

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí: 18:00 - 20:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 775 198 904, +420 774 107 821

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.grymov.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Grymov
  Grymov č.27,
  751 21 Prosenice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  obec@grymov.cz (místostarosta Evžen Sova, účetní Ivana Martinková)
  starosta@grymov.cz (Mgr. Lenka Zbytovská, starosta)

 • 4.8 ID datové schránky

  izqar7t

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: KB - 25023831/0100, ČNB - 94-9111831/0710

6. IČO

00636231

7. DIČ

Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Další informace:

GDPR

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává:

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Kateřina Krejčí
E-mailová adresa: ou.sobisky@cbox.cz
Číslo mobilního telefonu: +420 608 830 222