Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 31.5.2023
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
Předhodový fotbalový turnaj 2023
18
19 20 21 22 23
Pozvánka na den otevřených dveří Moravské zemědělské, a.s.
24
Pozvánka na den otevřených dveří Moravské zemědělské, a.s.
25
Hody 2023
26 27 28 29 30 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


 

 

 

Hody 2023

Datum konání: 25. 6. 2023

Vážení občané,

Hody v Grymově se v roce 2023 budou konat v neděli 25.6.2023. Hudební skupina Moravská veselka bude obcházet domy od 8 hodin, začíná u Ptáčkových.

Od 9 hodin se bude konat mše v kapli sv. Jana Křtitele.

S pozdravem

Lenka Zbytovská, starostka


Publikováno 5. 6. 2023 18:46

Předhodový fotbalový turnaj 2023

Datum konání: 17. 6. 2023

Vážení občané,

zveme všechny na předhodový fotbalový turnaj, který se bude konat v sobotu dne 17.6.2023 ve sportovním areálu v Grymově.

Od 13 hodin bude probíhat turnaj dětí starší přípravky - TJ Sokol Újezdec, FC Želatovice, TJ Sokol Vlkoš.

Od 16 hodin bude probíhat turnaj dospělých z Grymova - zájemci se mohou hlásit!

S pozdravem

ZO Grymov 


Publikováno 5. 6. 2023 18:20

Pozvánka na den otevřených dveří Moravské zemědělské, a.s.

Datum konání: 23. 6. 2023 - 24. 6. 2023

Moravská zemědělská, akciová společnost srdečně zve na nultý ročník dne otevřených dveří, který se bude konat v termínu 23.6.-24.6.2023 v areálu firmy na adrese Grymovská 268, Prosenice. Zatímco páteční dopoledne bude vyhrazeno pro školy a školky z blízkého okolí, v odpoledních hodinách se brány otevřou široké veřejnosti, která si bude moci prohlédnout mechanizaci a dále bude k vidění prohlídka drobného domácí zvířectva, expozice rostlinné výroby, živočišné výroby a chmele. Pro děti i dospělé bude k dispozici bohatá nabídka atrakcí, občerstvení a možnost zakoupení některých regionálních produktů.

Den otevřených dveří TISK.pdf


Publikováno 5. 6. 2023 17:57

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 31.5.2023

Datum konání: 31. 5. 2023

O B E C N Í        Ú Ř A D     G R Y M O V

o z n a m u j e

termín konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Grymov

dne  31.5.2023 od 17:30 hod. na obecním úřadě

Program:

 1. Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
 2. Schválení programu
 3. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2022
 4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2022
 5. Schválení fúze Mikroregionu Lipensko, Mikroregionu Záhoří – Helfštýn a DSO Moravská brána
 6. Schválení podání žádosti o dotaci – MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora obnovy místních komunikací na akci „Rekonstrukce místní komunikace v obci Grymov“ na parc. č. 276/1, k. ú. Grymov
 7. Schválení Programu rozvoje obce na roky 2023-2033
 8. Schválení přijetí dotace z Olomouckého kraje na akci „Přechod pro chodce“
 9. Schválení přijetí dotace z Olomouckého kraje na akci „Čtenářský a čtecí koutek v knihovně“
 10. Schválení opravy štítů obecní stodoly
 11. Schválení nové smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru se společností EKO-KOM, a.s.
 12. Schválení koupě pozemku parc. č. 382, k. ú. Grymov
 13. Různé -    projekt domácích čistíren odpadních vod
 • předhodový turnaj v malé kopané
 • Hody
 • obnova polní cesty
 1. Diskuse
 2. Usnesení
 3. Závěr

Vyvěšeno:      22.5.2023                                                        starostka obce Grymov

Sňato:             31.5.2023                                                       Mgr. Lenka Zbytovská

 


Publikováno 22. 5. 2023 20:05

Očkování proti vzteklině

Datum konání: 26. 5. 2023

Dobrý den,

v pátek 26.5.2023 od 16:45 do 17:15 hodin bude paní MVDr. Miloslava Lakomá provádět očkování zvířat proti vzteklině.

Cena je 160,- Kč za očkování proti vzteklině a 350,- Kč za kompletní očkování.

S pozdravem

Lenka Zbytovská, starostka


Publikováno 22. 5. 2023 17:56

Nabídka internetového připojení ProNet

Dobrý den,

firma ProNet pro vás připravila v obci novou rozšířenou nabídku internetového připojení : 

 

25/5 Mb – 349 Kč (aktuální nejběžnější tarif)

30/6 Mb – 399 Kč

40/8 Mb – 449 Kč

50/25 Mb – 499 Kč

 

Nově je možné získat (pronajmout) veřejnou adresu IPv4 v ceně 125Kč měsíčně.

Všechny ceny jsou včetně DPH.

 

Kontakt na firmu ProNet:

+420 774 414 186

+420 608 739 080

 

S pozdravem

 

Lenka Zbytovská, starostka


Publikováno 22. 5. 2023 17:48

Termíny svozu bioodpadu

Svoz bioodpadu bude prováděn vždy na začátku každého měsíce. Kontejner bude přistaven od čtvrtku do soboty v zahradě u Zbytovských, od soboty do naplnění na návsi. Po domluvě bude kontejner přistaven i na pozemek za zahradou Markových. Pokud nebude stačit jeden kontejner, bude vždy přistaven další. 

Termíny svozu jsou následující:

1.-4.6., 6.-9.7., 3.-6.8., 31.8.-3.9., 5.-8.10., 2.-5.11.

Prosíme občany, aby neházeli bioodpad do kontejneru na jiných místech a v jiných termínech než je shora uvedeno, nemusí se jednat o kontejner pro účely svozu bioodpadu pro obec.

Děkuji za pochopení

Lenka Zbytovská, starostka 

 


Publikováno 22. 5. 2023 17:44

Nova zelená úsporám light - dotace pro seniory

1671526790_NZÚ Light_leták A4_11-2022_web.pdf

Nová zelená úsporám - dotace pro seniory ve výši až 150.000,- Kč

Dotace se poskytuje na:

Zateplení fasády

Zateplení střechy, podlahy nebo stropu

Výměna oken a vchodových dveří

Solární systémy pro ohřev vody (fotovoltaické a fototermické)

Na dotaci má nárok:

Na příspěvek máte nárok, pokud všichni členové vaší domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo v období mezi 12. zářím 2022 a datem podáním žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Kam se obrátit?

Ptejte se zástupců Místních akčních skupin - MAS Moravská brána - Marek Zabránský tel. 739 344 119. 


Publikováno 28. 4. 2023 16:45

Vítání jara v Grymově

Datum konání: 6. 5. 2023

Vážení občané,

zveme všechny na akci "Vítání jara v Grymově", která se bude konat dne 6.5.2023 ve stodole.

Program: 

od 15 hodin soutěže pro děti

skákací hrad, táborák

tvoření pro děti - výroba dárků ke dni matek

od 18 hodin slivkošt

po celou dobu bude hrát skupina karamel

k občerstvení budou připraveny dobroty z udírny, točené pivo atd.

Zájemci o soutěžení v rámci slivkoštu odevzdají vzorky pálenky s uvedením roku pálení a ovoce, a to v den konání akce do 17 hodin.

Děkuji a zdravím

Lenka Zbytovská, starostka


Publikováno 24. 4. 2023 19:21

Sběr nebezpečného odpadu

Datum konání: 13. 5. 2023

Vážení občané,

dne 13.5.2023 od 10:05 do 10:35 bude probíhat sběr nebezpečného odpadu na návsi.

Přineste prosím tyto nebezpečné odpady:

znečištěné prázdné obaly, baterie, chemikálie, staré léky a teploměry, zářivky a výbojky, barvy-laky, ředidla do nátěrových hmot, starý olej, vyřazené televizory, lednice, pneumatiky, prostředky na ochranu rostlin

S pozdravem

Lenka Zbytovská, starostka


Publikováno 24. 4. 2023 18:09