Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
Revize kotlů na tuhá paliva, čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Grymov

2. Důvod a způsob založení

Obec *Název* (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

 • Obecní knihovna

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Grymov
  Grymov č.27,
  751 21 Prosenice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Grymov
  Grymov č.27,
  751 21 Prosenice

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 775 198 904, +420 602 511 466

 • 4.5 Čísla faxu

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.grymov.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Další elektronické adresy

  obec@grymov.cz upřesňující informace (účel použití, případně jméno adresáta)
  starosta@grymov.cz upřesňující informace (účel použití, případně jméno adresáta)

 • 4.9 ID datové schránky

  izqar7t

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: KB - 25023831/0100, ČNB - 94-9111831/0710

6. IČ

00636231

7. DIČ

CZ00636231

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Nebyly zatím žádné informace požadovány.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

18. GDPR

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů od 25. května 2018 vykonává pan:

Titul, jméno a příjmení: Pavel Hradil
E-mailová adresa: pavel.hradil@sms-sluzby.cz
Číslo mobilního telefonu: +420 608 263 063