Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27
Rekonstrukce místní komunikace a schůzka se zhotovitelem stavby
28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9
Soukroma akce stodola - SALIX zavody
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


 

 

 

Svoz nebezpečného odpadu_Biopas

Datum konání: 18. 5. 2024

Svoz NO_Biopas.pdf


Publikováno 8. 4. 2024 19:02

Rekonstrukce místní komunikace na parc. č. 276/1 k. ú . Grymov - základní informace

Po několikaletých přípravách, domlouvání a několika žádostech o dotaci jsme se konečně dočkali realizace stavební akce „Rekonstrukce místní komunikace na parc. č. 276/1 v k. ú. Grymov“. Realizace této akce je finančně podpořena dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 50 % způsobilých výdajů.

Po provedení soutěže byla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby společností Strabag a.s., kdy celková cena díla činí 3.057.738,00 Kč vč. DPH.

Realizace bude zahájena 11.3.2024 a předpoklad ukončení je 28.4.2024, kdy v této době bude probíhat úplná uzavírka místní komunikace. Vlastníci zahrad, novostaveb a dalších pozemků musí proto počítat s tím, že nebude možné po cestě v tomto období projíždět, případně pouze dle dohody se zhotovitelem stavby a dle charakteru prováděných prací.

Místní komunikace bude dlouhá 250,69 metrů, široká 3,25 metrů, kdy v tomto jsou započteny i obrubníky o šířce 10 cm, povrh bude asfaltobetonový. Obrubníky budou zapuštěné. Samotná asfaltová cesta bude tedy široká 3 metry. V místě, kde je umístěn sloup vysokého napětí (u zahrady Svobodníků), bude komunikace zúžena na 2,50 metru a zde jsou obrubníky vyvýšené, aby nemohlo dojít k najetí příliš blízko ke sloupu. V rámci místní komunikace jsou plánovány dvě výhybny, kdy první výhybna je navržena o délce 12,0 m a komunikace je zde rozšířena na šířku 4,80 m a druhá výhybna je o délce 11,0 m a komunikace je zde rozšířena na šířku 6,0 m (v zatáčce).

Dešťové vody budou svedeny pomocí příčného a podélného spádu do okolních zatravněných ploch, kdy směr spádu je navržen do zeleně směrem k novostavbám. Navíc bude ve dvou úsecích umístěna podélná vsakovací drenáž o délce 20 metrů se štěrkodrtí.

Místní komunikace bude obousměrná, byť jednopruhová. Kvůli vyhýbání aut jsou na komunikaci umístěny popsané výhybny. Navržena rychlost dle projektu je zde 30 km/h.


Publikováno 24. 2. 2024 13:39

Rekonstrukce místní komunikace a schůzka se zhotovitelem stavby

Datum konání: 27. 2. 2024

Vážení občané,

od 11.3.2024 do 28.4.2024 bude probíhat rekonstrukce místní komunikace na parc. č. 276/1 v k.ú. Grymov (cesta za zahradami). V této době bude úplná uzavírka této místní komunikace, takže prosím počítejte s tím, že se tudy nebude dát projet auty apod.

V úterý 27.2.2024 od 16 hodin bude na místě samém schůzka s projektantem, na které mohou být vzneseny dotazy a připomínky ohledně realizace cesty. Kdo má nějaké dotazy, tak prosím přijďte.

Děkuji a zdravím

Lenka Zbytovská, starostka


Publikováno 23. 2. 2024 10:39

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 5.2.2024

Datum konání: 5. 2. 2024

O B E C N Í        Ú Ř A D     G R Y M O V

o z n a m u j e

termín konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Grymov

dne  5.2.2024 od 18:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Program:

 1. Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
 2. Schválení programu
 3. Schválení výběru dodavatele na akci „Rekonstrukce místní komunikace v obci Grymov na parc. č. 276/1“ a příslušné smlouvy o dílo
 4. Schválení výsledku veřejného projednání návrhu Územního plánu Grymov a důvodové zprávy
 5. Schválení Územního plánu Grymov formou opatření obecné povahy
 6. Schválení pořízení projektové dokumentace na výstavbu budovy pro umístění dětské skupiny a nového OÚ
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Usnesení
 10. Závěr

Vyvěšeno:      28.1.2024                                                        starostka obce Grymov

Sňato:             5.2.2024                                                         Mgr. Lenka Zbytovská


Publikováno 29. 1. 2024 17:47

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 12.12.2023

Datum konání: 12. 12. 2023

O B E C N Í        Ú Ř A D     G R Y M O V

o z n a m u j e

termín konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Grymov

dne  12.12.2023 od 17:30 hod. v obecní stodole

Program:

 1. Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
 2. Schválení programu
 3. Schválení rozpočtu obce Grymov pro rok 2024
 4. Schválení střednědobého výhledu obce Grymov pro roky 2025-2026
 5. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby na parc. č. 119/1, k. ú. Grymov
 6. Různé
 7. Diskuse
 8. Usnesení
 9. Závěr

 

Vyvěšeno:      4.12.2023                                                        starostka obce Grymov

Sňato:             12.12.2023                                                     Mgr. Lenka Zbytovská


Publikováno 4. 12. 2023 20:01

ODSTÁVKA VODY STŘEDA 6.12.2023

Datum konání: 6. 12. 2023

Dobrý den,

informuji, že ve středu dne 6.12.2023 nepoteče od cca 8 do 9 hodin voda v celé obci. 

Děkuji za pochopení 

Mgr. Lenka Zbytovská, starostka


Publikováno 4. 12. 2023 18:42

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu v Grymově

Datum konání: 3. 12. 2023

Vážení občané,

zveme všechny na rozsvícení vánočního stromu v Grymově, které se bude konat v neděli dne 3.12.2023 od 15 hodin.

Program:

od 15 hodin vepřové hody

vánoční dílna pro děti

od 17 hodin rozsvícení stromu, zpívání koled, ohňostroj

Točené pivo, svařák


Publikováno 21. 11. 2023 10:37

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva_20.11.2023

O B E C N Í        Ú Ř A D     G R Y M O V

o z n a m u j e

termín konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Grymov

dne  20.11.2023 od 18:30 hod. na obecním úřadě

Program:

 

 1. Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
 2. Schválení programu
 3. Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1064/10, k. ú. Osek nad Bečvou (ČEPS a.s.)
 4. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Grymov o místním poplatku ze psů
 5. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Grymov o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 6. Schválení návrhu rozpočtu obce Grymov pro rok 2024
 7. Schválení střednědobého výhledu obce Grymov pro roky 2025-2026
 8. Rozpočtové opatření č. 8
 9. Informace k budování optické sítě v Grymově ze strany společnosti PRONET Servis
 10. Různé - rozsvícení vánočního stromu
 11. Diskuse
 12. Usnesení
 13. Závěr

 

Vyvěšeno:      6.11.2023                                                        starostka obce Grymov

Sňato:             20.11.2023                                                     Mgr. Lenka Zbytovská


Publikováno 6. 11. 2023 19:06

Pozvánka na Záhorské odpoledne do Pavlovic

Záhorské odpoledne_plakat__final_2023.pdf


Publikováno 30. 10. 2023 18:56

Výzva k ořezu větví stromů přesahujících nad komunikace v obci Grymov

Vážení občané,

dovoluji si vyzvat vlastníky stromů k ořezu větví, které přesahují nad komunikace v naší obci. Větve brání v průjezdu automobilů a dochází k poničení okolních pozemků kvůli objíždění větví ze stromů.

Prosím, aby ořezy byly provedeny do konce listopadu. V případě potřeby pomoci s ořezem, kontaktujte místostarostu Evžena Sovu na tel. č. 774107821.

Předem děkujeme za pochopení a vyhovění této žádosti.

S pozdravem

Lenka Zbytovská, starostka

 


Publikováno 23. 10. 2023 19:41