Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6
Vítání jara v Grymově
7
8 9 10 11 12 13
Sběr nebezpečného odpadu
Soukromá akce stodola
14
15 16 17 18 19 20
Soukromá akce rezervace stodola
21
22 23 24 25 26
Očkování proti vzteklině
Soukromá akce stodola
27 28
29 30 31
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 31.5.2023
1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


 

 

 

Svoz nebezpečného odpadu_Biopas

Datum konání: 18. 5. 2024

Svoz NO_Biopas.pdf


Publikováno 8. 4. 2024 19:02

Rekonstrukce místní komunikace na parc. č. 276/1 k. ú . Grymov - základní informace

Po několikaletých přípravách, domlouvání a několika žádostech o dotaci jsme se konečně dočkali realizace stavební akce „Rekonstrukce místní komunikace na parc. č. 276/1 v k. ú. Grymov“. Realizace této akce je finančně podpořena dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 50 % způsobilých výdajů.

Po provedení soutěže byla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby společností Strabag a.s., kdy celková cena díla činí 3.057.738,00 Kč vč. DPH.

Realizace bude zahájena 11.3.2024 a předpoklad ukončení je 28.4.2024, kdy v této době bude probíhat úplná uzavírka místní komunikace. Vlastníci zahrad, novostaveb a dalších pozemků musí proto počítat s tím, že nebude možné po cestě v tomto období projíždět, případně pouze dle dohody se zhotovitelem stavby a dle charakteru prováděných prací.

Místní komunikace bude dlouhá 250,69 metrů, široká 3,25 metrů, kdy v tomto jsou započteny i obrubníky o šířce 10 cm, povrh bude asfaltobetonový. Obrubníky budou zapuštěné. Samotná asfaltová cesta bude tedy široká 3 metry. V místě, kde je umístěn sloup vysokého napětí (u zahrady Svobodníků), bude komunikace zúžena na 2,50 metru a zde jsou obrubníky vyvýšené, aby nemohlo dojít k najetí příliš blízko ke sloupu. V rámci místní komunikace jsou plánovány dvě výhybny, kdy první výhybna je navržena o délce 12,0 m a komunikace je zde rozšířena na šířku 4,80 m a druhá výhybna je o délce 11,0 m a komunikace je zde rozšířena na šířku 6,0 m (v zatáčce).

Dešťové vody budou svedeny pomocí příčného a podélného spádu do okolních zatravněných ploch, kdy směr spádu je navržen do zeleně směrem k novostavbám. Navíc bude ve dvou úsecích umístěna podélná vsakovací drenáž o délce 20 metrů se štěrkodrtí.

Místní komunikace bude obousměrná, byť jednopruhová. Kvůli vyhýbání aut jsou na komunikaci umístěny popsané výhybny. Navržena rychlost dle projektu je zde 30 km/h.


Publikováno 24. 2. 2024 13:39

Rekonstrukce místní komunikace a schůzka se zhotovitelem stavby

Datum konání: 27. 2. 2024

Vážení občané,

od 11.3.2024 do 28.4.2024 bude probíhat rekonstrukce místní komunikace na parc. č. 276/1 v k.ú. Grymov (cesta za zahradami). V této době bude úplná uzavírka této místní komunikace, takže prosím počítejte s tím, že se tudy nebude dát projet auty apod.

V úterý 27.2.2024 od 16 hodin bude na místě samém schůzka s projektantem, na které mohou být vzneseny dotazy a připomínky ohledně realizace cesty. Kdo má nějaké dotazy, tak prosím přijďte.

Děkuji a zdravím

Lenka Zbytovská, starostka


Publikováno 23. 2. 2024 10:39

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 5.2.2024

Datum konání: 5. 2. 2024

O B E C N Í        Ú Ř A D     G R Y M O V

o z n a m u j e

termín konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Grymov

dne  5.2.2024 od 18:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Program:

 1. Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
 2. Schválení programu
 3. Schválení výběru dodavatele na akci „Rekonstrukce místní komunikace v obci Grymov na parc. č. 276/1“ a příslušné smlouvy o dílo
 4. Schválení výsledku veřejného projednání návrhu Územního plánu Grymov a důvodové zprávy
 5. Schválení Územního plánu Grymov formou opatření obecné povahy
 6. Schválení pořízení projektové dokumentace na výstavbu budovy pro umístění dětské skupiny a nového OÚ
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Usnesení
 10. Závěr

Vyvěšeno:      28.1.2024                                                        starostka obce Grymov

Sňato:             5.2.2024                                                         Mgr. Lenka Zbytovská


Publikováno 29. 1. 2024 17:47

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 12.12.2023

Datum konání: 12. 12. 2023

O B E C N Í        Ú Ř A D     G R Y M O V

o z n a m u j e

termín konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Grymov

dne  12.12.2023 od 17:30 hod. v obecní stodole

Program:

 1. Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
 2. Schválení programu
 3. Schválení rozpočtu obce Grymov pro rok 2024
 4. Schválení střednědobého výhledu obce Grymov pro roky 2025-2026
 5. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby na parc. č. 119/1, k. ú. Grymov
 6. Různé
 7. Diskuse
 8. Usnesení
 9. Závěr

 

Vyvěšeno:      4.12.2023                                                        starostka obce Grymov

Sňato:             12.12.2023                                                     Mgr. Lenka Zbytovská


Publikováno 4. 12. 2023 20:01

ODSTÁVKA VODY STŘEDA 6.12.2023

Datum konání: 6. 12. 2023

Dobrý den,

informuji, že ve středu dne 6.12.2023 nepoteče od cca 8 do 9 hodin voda v celé obci. 

Děkuji za pochopení 

Mgr. Lenka Zbytovská, starostka


Publikováno 4. 12. 2023 18:42

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu v Grymově

Datum konání: 3. 12. 2023

Vážení občané,

zveme všechny na rozsvícení vánočního stromu v Grymově, které se bude konat v neděli dne 3.12.2023 od 15 hodin.

Program:

od 15 hodin vepřové hody

vánoční dílna pro děti

od 17 hodin rozsvícení stromu, zpívání koled, ohňostroj

Točené pivo, svařák


Publikováno 21. 11. 2023 10:37

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva_20.11.2023

O B E C N Í        Ú Ř A D     G R Y M O V

o z n a m u j e

termín konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Grymov

dne  20.11.2023 od 18:30 hod. na obecním úřadě

Program:

 

 1. Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
 2. Schválení programu
 3. Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1064/10, k. ú. Osek nad Bečvou (ČEPS a.s.)
 4. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Grymov o místním poplatku ze psů
 5. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Grymov o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 6. Schválení návrhu rozpočtu obce Grymov pro rok 2024
 7. Schválení střednědobého výhledu obce Grymov pro roky 2025-2026
 8. Rozpočtové opatření č. 8
 9. Informace k budování optické sítě v Grymově ze strany společnosti PRONET Servis
 10. Různé - rozsvícení vánočního stromu
 11. Diskuse
 12. Usnesení
 13. Závěr

 

Vyvěšeno:      6.11.2023                                                        starostka obce Grymov

Sňato:             20.11.2023                                                     Mgr. Lenka Zbytovská


Publikováno 6. 11. 2023 19:06

Pozvánka na Záhorské odpoledne do Pavlovic

Záhorské odpoledne_plakat__final_2023.pdf


Publikováno 30. 10. 2023 18:56

Výzva k ořezu větví stromů přesahujících nad komunikace v obci Grymov

Vážení občané,

dovoluji si vyzvat vlastníky stromů k ořezu větví, které přesahují nad komunikace v naší obci. Větve brání v průjezdu automobilů a dochází k poničení okolních pozemků kvůli objíždění větví ze stromů.

Prosím, aby ořezy byly provedeny do konce listopadu. V případě potřeby pomoci s ořezem, kontaktujte místostarostu Evžena Sovu na tel. č. 774107821.

Předem děkujeme za pochopení a vyhovění této žádosti.

S pozdravem

Lenka Zbytovská, starostka

 


Publikováno 23. 10. 2023 19:41