Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 5.2.2024
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
Rekonstrukce místní komunikace a schůzka se zhotovitelem stavby
28 29 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Rekonstrukce místní komunikace na parc. č. 276/1 k. ú . Grymov - základní informace

Rekonstrukce místní komunikace na parc. č. 276/1 k. ú . Grymov - základní informacePo několikaletých přípravách, domlouvání a několika žádostech o dotaci jsme se konečně dočkali realizace stavební akce „Rekonstrukce místní komunikace na parc. č. 276/1 v k. ú. Grymov“. Realizace této akce je finančně podpořena dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 50 % způsobilých výdajů.

Po provedení soutěže byla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby společností Strabag a.s., kdy celková cena díla činí 3.057.738,00 Kč vč. DPH.

Realizace bude zahájena 11.3.2024 a předpoklad ukončení je 28.4.2024, kdy v této době bude probíhat úplná uzavírka místní komunikace. Vlastníci zahrad, novostaveb a dalších pozemků musí proto počítat s tím, že nebude možné po cestě v tomto období projíždět, případně pouze dle dohody se zhotovitelem stavby a dle charakteru prováděných prací.

Místní komunikace bude dlouhá 250,69 metrů, široká 3,25 metrů, kdy v tomto jsou započteny i obrubníky o šířce 10 cm, povrh bude asfaltobetonový. Obrubníky budou zapuštěné. Samotná asfaltová cesta bude tedy široká 3 metry. V místě, kde je umístěn sloup vysokého napětí (u zahrady Svobodníků), bude komunikace zúžena na 2,50 metru a zde jsou obrubníky vyvýšené, aby nemohlo dojít k najetí příliš blízko ke sloupu. V rámci místní komunikace jsou plánovány dvě výhybny, kdy první výhybna je navržena o délce 12,0 m a komunikace je zde rozšířena na šířku 4,80 m a druhá výhybna je o délce 11,0 m a komunikace je zde rozšířena na šířku 6,0 m (v zatáčce).

Dešťové vody budou svedeny pomocí příčného a podélného spádu do okolních zatravněných ploch, kdy směr spádu je navržen do zeleně směrem k novostavbám. Navíc bude ve dvou úsecích umístěna podélná vsakovací drenáž o délce 20 metrů se štěrkodrtí.

Místní komunikace bude obousměrná, byť jednopruhová. Kvůli vyhýbání aut jsou na komunikaci umístěny popsané výhybny. Navržena rychlost dle projektu je zde 30 km/h.