Současnost obce

Obec roste

Grymov v posledních letech zažívá období růstu. K 1. lednu 2015 v obci žilo 168 obyvatel (podle sčítání lidu, domů a bytů v r. 2001 to bylo jen 136 obyvatel), a obec má 55 domů (v roce 2001 to bylo 50 domů, z toho 41 rodinných domů. 6 neobydlených a 3 domy jsou nebytové - kaple, hasičská zbrojnice, obchod).

Dopravní dostupnost

K tomuto rozvoji určitě přispívá fakt, že Grymov leží jen 5 km od okraje Přerova. Veřejnou dopravní dostupnost zajišťuje už od roku 1949 autobusová doprava. Většina spojů jezdí na lince Přerov - Velký Újezd. Odvrácenou stránkou dobré dopravní dostupnosti je intenzivní provoz na silnici od Přerova, kterou využívá tranzitní doprava ve směru Ostrava - Břeclav. Podle údajů ze sčítání dopravy v roce 1997 obcí projelo za 24 hodin v průměru 6800 vozidel, z toho více než 2500 nákladních aut. Po omezení vjezdu nákladních aut o hmotnosti nad 12 t, k němuž došlo po mnoha letech stížností v polovině roku 2014, se situace v této oblasti mírně zlepšila.

Technická infrstruktura

Dalším významným faktorem je kompletní infrastruktura. Obec má vybudovanou kanalizaci již od 30. let minulého století, ve stejném období byla do Grymova přivedena elektřina a telefon. Pitnou vodou ze sousedních Radslavic je obec zásobována od roku 1972. V roce 1998 byl přiveden z Prosenic zemní plyn a v roce 2005 bylo celé území pokryto rychlým bezdrátovým Internetem.

Podnikání

V současnosti v Grymově působí dva soukromí zemědělci, kteří se zabývají i obchodní činností, dále autodopravce, překladatel a provozovatel občerstvení a prádelny. Někteří další občané vyvíjí podnikatelskou činnost mimo obec. Většinu polností grymovského katastru obhospodařuje Moravská zemědělská a.s. Prosenice, která vznikla z původního JZD Moravská brána Prosenice.

Nová výstavba

Pro novou výstavbu jsou územním plánem určeny plochy mezi vesnicí a tzv. Vrbovcem a na okraji obce. Příjemné prostředí na břehu Bečvy se sportovním areálem a Cyklostezkou Bečva hojně využívanou cyklisty a bruslaři také přispívá k přitažlivosti Grymova jako místa pro spokojený život.

grymov_bottom.png