Obecní kronika

Obec Grymov začala vést svou kroniku "Pamětní knihu" na základě zákona o pamětních knihách z roku 1920. K tomuto účelu obec zřídila letopiseckou komisi ve složení Antonín Zamazal (starosta obce), František Ryšánek a František Nedoma (kronikář). František Nedoma ve funkci působil do roku 1938. Kronika byla poté zabavena a navrácena až po válce. Nový kronikář se ale našel až v roce 1957. Byl jím Ing. Milan Zdráhal, který ve spolupráci s Vítem Ryšánkem, Vlastou Kučovou, Stanislavem Zamazalem a Karlem Pluhařem nejdříve dopsal chybějící roky a poté pokračoval ve vedení kroniky až do své smrti v roce 2003. Poté se knihovnicí a kronikářkou stala Mgr. Petra Ptáčková.

První část kroniky, která pokrývala časové období do roku 1973 musela být po dopsání odevzdána do Státního okresního archivu do Přerova a obec obdržela pouze fotokopii. Její naskenovanou podobu si může kdokoli stáhnout. Některé soubory jsou větší, takže stahování může chvilku trvat. Čtení je to ale velmi zajímavé, poučné a místy i zábavné. Rozhodně stojí za to kronikou prolistovat a uvědomit si, jak žili naši předkové a na jaký odkaz a tradice navazujeme.

Kronika - úvod do roku 1927 (3,4 MB) | Kronika - 1927-1935 (1,8 MB) | Kronika 1936-1938 (0,4 MB) | Kronika 1938-1959 (7,8 MB) | Kronika 1960-1963 (5 MB) | Kronika 1964-1967 (4,2 MB) | Kronika 1968-1970 (3,9 MB) | Kronika 1970-1973 (4,5 MB)

Za pomoc při skenování kroniky děkujeme panu Radku Pluhařovi.

 

 

 

grymov_bottom.png